Ideation

Bu mükemmel fikir kimden geliyor?
Her fikrin bir tanımlayıcı ismi olmalı.
Daha farklı bir açı varsa en sondaki ekstra bölümünde belirtilebilir.
Retention getirecek temel hedeflenen öğeler neler?